ПП12-2016 Подмяна на дограма и врати в административната сграда и в КПП на СБ Долна махала

Договори и споразумения

Документи
Договор ДД-2 30-03-2016 17:18:00 Изтеглете файл
Споразумение към Договор ДД-2 30-03-2016 17:16:00 Изтеглете файл
Техническо предложение оп №2 30-03-2016 17:14:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-03-2016 17:12:00 Изтеглете файл
Ценово предложение оп №2 30-03-2016 17:10:00 Изтеглете файл
Договор ДД-3 30-03-2016 17:08:00 Изтеглете файл
Споразумение към Договор ДД-3 30-03-2016 17:06:00 Изтеглете файл
Техн предл оп №1 30-03-2016 17:04:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-03-2016 17:02:00 Изтеглете файл
Ценово предложение оп №1 30-03-2016 17:00:00 Изтеглете файл