ПП12-2016 Подмяна на дограма и врати в административната сграда и в КПП на СБ Долна махала

Документация за участие

Документи
Ценово предложение 29-02-2016 11:08:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 29-02-2016 11:07:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност 29-02-2016 11:06:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумение 29-02-2016 11:05:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 29-02-2016 11:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 29-02-2016 11:03:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител 29-02-2016 11:02:00 Изтеглете файл
Декларация за вложен материал 29-02-2016 11:01:00 Изтеглете файл
Проект на договор - обособена позиция №1 29-02-2016 11:00:00 Изтеглете файл
Проект на договор - обособена позиция №2 29-02-2016 10:58:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Дограми 29-02-2016 10:57:00 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ 29-02-2016 10:55:00 Изтеглете файл