ПП23-2016 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД "Държавен резерв" - Пловдив за срок от 1 (една) година

Документация за участие

Документи
Договор за транспортни услуги 18-03-2016 16:07:00 Изтеглете файл
ЗБУТ 18-03-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение транспорт товари Приложение №1 18-03-2016 16:03:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение №2 18-03-2016 16:02:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност Приложение №3 18-03-2016 16:01:00 Изтеглете файл
Декларация Приложение №4 18-03-2016 16:00:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП Приложение №5 18-03-2016 15:59:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Приложение №6 18-03-2016 15:58:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител Приложение №7 18-03-2016 15:55:00 Изтеглете файл