ПП21-2016 Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите на ТД „ДР” В. Търново

Документация за участие

Документи
Проект на договор 16-03-2016 14:47:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 16-03-2016 14:47:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение №3 16-03-2016 14:46:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 6 16-03-2016 14:45:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 16-03-2016 14:45:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 16-03-2016 14:44:00 Изтеглете файл
Декларация за техническо оборудване 16-03-2016 14:43:00 Изтеглете файл
Декларация 47 ал.5-2 16-03-2016 14:42:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие 16-03-2016 14:41:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 16-03-2016 14:41:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение № 2 16-03-2016 14:40:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №7 16-03-2016 14:39:00 Изтеглете файл