ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП22-2016 Измерване на импеданс на контура „фаза-защитен“ проводник, съпротивление на защитна заземителна уредба и съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. София, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет„Измерване на импеданс на контура „фаза-защитен“ проводник, съпротивление на защитна заземителна уредба и съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба в складови бази Ботевград, Самоков, Разлог, Антон и административната сграда на ТД ДР гр. София“