ПП18-2016 Доставка на акумулаторни батерии

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 08-03-2016 12:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 08-03-2016 12:07:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 2 08-03-2016 12:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 08-03-2016 12:06:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 5 08-03-2016 12:05:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 08-03-2016 12:05:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7 08-03-2016 12:04:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 08-03-2016 12:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 08-03-2016 12:03:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение № 9 08-03-2016 12:03:00 Изтеглете файл