ПП25-2016 Доставка и монтаж на дизелов генератор за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военно временни запаси”

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 23-03-2016 16:18:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 23-03-2016 16:18:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 2 23-03-2016 16:17:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 23-03-2016 16:17:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 23-03-2016 16:16:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 5 23-03-2016 16:15:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 23-03-2016 16:15:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7 23-03-2016 16:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 23-03-2016 16:13:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение № 9 23-03-2016 16:12:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Приложение № 10 23-03-2016 16:11:00 Изтеглете файл