ПП17-2016 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи към ТД ТД В. Търново

Документация за участие

Документи
Документация за участие 08-03-2016 11:46:00 Изтеглете файл
Административни сведения Приложение 2 08-03-2016 11:45:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 3 08-03-2016 11:44:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 4 08-03-2016 11:44:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 5 08-03-2016 11:43:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №7 08-03-2016 11:42:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 6 08-03-2016 11:42:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47 ал..5-2 - Приложение 8 08-03-2016 11:41:00 Изтеглете файл
Проект на договор 08-03-2016 11:40:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 08-03-2016 11:40:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите - Приложение 11 08-03-2016 11:39:00 Изтеглете файл
Критерии за оценка 08-03-2016 11:38:00 Изтеглете файл
Техническо задание 08-03-2016 11:38:00 Изтеглете файл