ПП6-2016 Абонамент, ремонт и поддръжка на пожароизвестителна система - СБ Българово, ТД "Бургас"

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 22-02-2016 12:13:00 Изтеглете файл
Заявление 22-02-2016 12:12:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 22-02-2016 12:12:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 22-02-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договори и споразумения 22-02-2016 12:08:00 Изтеглете файл
Административни сведения 22-02-2016 12:07:00 Изтеглете файл
Декларация-подизпълнители-чл.56, ал.1 от ЗОП 22-02-2016 12:04:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 22-02-2016 12:03:00 Изтеглете файл
Проект на договор 22-02-2016 12:03:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ 22-02-2016 12:01:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 22-02-2016 11:58:00 Изтеглете файл