ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП66-2015 Услуга за техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители - ТД ДР гр. София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. София обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга за техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители”, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР гр. София, складова база гр. Ботевград, складова база гр. Самоков, складова база гр. Разлог и петролна база с. Антон