ПП67-2015 Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на товарен автомобил Пежо Боксер - ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
Проект на договор 27-10-2015 11:36:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 27-10-2015 11:35:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 1 27-10-2015 11:34:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 27-10-2015 11:33:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 3 27-10-2015 11:32:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 4 27-10-2015 11:31:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП - Приложение № 5 27-10-2015 11:30:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 6 27-10-2015 11:29:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 7 27-10-2015 11:27:00 Изтеглете файл