ПП54-2015 Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на товарен автомобил Пежо „Боксер” - ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Приложение № 1 16-09-2015 15:27:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 16-09-2015 15:26:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3 16-09-2015 15:25:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 4 16-09-2015 15:24:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 5 16-09-2015 15:23:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №6 16-09-2015 15:22:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 7 16-09-2015 15:21:00 Изтеглете файл
Проект на договор 16-09-2015 15:20:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 16-09-2015 15:19:00 Изтеглете файл