ПП50-2015 Техническо обслужване и текущ ремонт на леки автомобили - ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
ПР1 - Ценово предложение 10-09-2015 15:48:00 Изтеглете файл
ПР2 - Техническо предложение 10-09-2015 15:47:00 Изтеглете файл
ПР3 - Декларация за конфиденциалност 10-09-2015 15:46:00 Изтеглете файл
ПР4- Декларация за съгласие с клаузите на договора 10-09-2015 15:45:00 Изтеглете файл
ПР5 - Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП 10-09-2015 15:44:00 Изтеглете файл
ПР6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 10-09-2015 15:43:00 Изтеглете файл
ПР7 - Декларация от подизпълнител 10-09-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Проект на договор 10-09-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 10-09-2015 15:37:00 Изтеглете файл