ПП75-2015 Техническо обслужване и презареждане на прахови пожарогасители - СБ Българово към ТД ДР гр.Бургас

Документация за участие

Документи
Проект на договор за зареждане на пожарогасители 12-11-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 12-11-2015 16:35:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 12-11-2015 16:33:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 12-11-2015 16:32:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 12-11-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Аминистративни сведения 12-11-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност 12-11-2015 16:29:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договора и споразумения 12-11-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 12-11-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнители-чл.56,_ал.1,_ т.8_от_ЗОП 12-11-2015 16:25:00 Изтеглете файл