ПП43-2015 Техническо обслужване, презареждане и ремонт на пожарогасители - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП Приложение 6 04-08-2015 14:46:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗЗБУТ Приложение 5-1 04-08-2015 14:42:00 Изтеглете файл
Проект на Договор Приложение 5 04-08-2015 14:40:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Предложение 3 04-08-2015 14:39:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 4 04-08-2015 14:39:00 Изтеглете файл
Административни сведения Приложение 2 04-08-2015 14:38:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение 1 04-08-2015 14:37:00 Изтеглете файл