ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП43-2015 Техническо обслужване, презареждане и ремонт на пожарогасители - ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ЦТБ Соколово, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Техническо обслужване, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, презареждане и ремонт на пожарогасители, намиращи се в Централна техническа база с. Соколово