ПП76-2015 Ремонт на противопожарен водопровод изграден в СБ Ясен към ТД ДР гр. Плевен

Документация за участие

Документи
Проект на договор 16-11-2015 11:22:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 16-11-2015 11:20:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 16-11-2015 11:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 1 16-11-2015 11:19:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 2 16-11-2015 11:18:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 - Приложение № 3 16-11-2015 11:16:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 16-11-2015 11:15:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора - Прил. 5 16-11-2015 11:14:00 Изтеглете файл
Валидна застраховка по ЗУТ - Приложение № 6 16-11-2015 11:13:00 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение № 7 16-11-2015 11:12:00 Изтеглете файл
Акт образец 19 - Приложение № 8 16-11-2015 11:10:00 Изтеглете файл