ПП7-2015 Застраховка "Пожар и природни бедствия" - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение № 4 17-03-2015 16:33:00 Изтеглете файл
Оферта -Приложение № 6 17-03-2015 16:32:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 17-03-2015 16:32:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП- Приложение № 7 17-03-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 9 17-03-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 17-03-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 17-03-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Условие за участие - Приложение № 1 17-03-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Съдържание 17-03-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация сгради - приложение 2-1 17-03-2015 16:12:00 Изтеглете файл
Рамков договор - Приложение № 3 17-03-2015 16:10:00 Изтеглете файл