ПП5-2015 Застраховка "Злополука на местата/лицата в МПС" - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 04-03-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 04-03-2015 16:35:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП 04-03-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Оферта 04-03-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 04-03-2015 16:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 04-03-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Рамков договор 04-03-2015 16:26:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 2.1 04-03-2015 16:26:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 04-03-2015 16:25:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение №1 04-03-2015 16:24:00 Изтеглете файл
Съдържание 04-03-2015 16:23:00 Изтеглете файл