ПП39-2015 Контрол на съпротивлението на мълниезащитните и заземителни уредби - ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 24-07-2015 13:53:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 1 24-07-2015 13:52:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 2 24-07-2015 13:51:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение 3 24-07-2015 13:50:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 4 24-07-2015 13:49:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП - Приложение 5 24-07-2015 13:48:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 6 24-07-2015 13:47:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 7 24-07-2015 13:46:00 Изтеглете файл
Договор - Проект 24-07-2015 13:45:00 Изтеглете файл
Споразумение - проект по ЗБУТ 24-07-2015 13:44:00 Изтеглете файл