ПП36-2015 Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация Приложение 1 17-07-2015 15:47:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение 2 17-07-2015 15:46:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 17-07-2015 15:45:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 4 17-07-2015 15:44:00 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение 5 17-07-2015 15:43:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗЗБУТ - Приложение 5-1 17-07-2015 15:42:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение 6 17-07-2015 15:41:00 Изтеглете файл