ПП30-2015 Абонаментно поддържане на пожароизвестителна система - СБ Долна Махала

Документация за участие

Документи
Проект на споразумение по ЗБУТ 29-06-2015 14:11:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 9 29-06-2015 14:10:00 Изтеглете файл
Проект на договор 29-06-2015 14:10:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 8 29-06-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение 6 29-06-2015 14:08:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договор и споразумение - Приложение 7 29-06-2015 14:08:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП - Приложение 5 29-06-2015 14:07:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 4 29-06-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 29-06-2015 14:05:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 2 29-06-2015 14:04:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация -Приложение 1 29-06-2015 14:03:00 Изтеглете файл