ПП29-2015 ТО и ремонт на товарни автомобили - СБ Самоков

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение № 1 19-06-2015 16:09:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 2 19-06-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.1 и ал. 5 - Приложение № 3 19-06-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 4 19-06-2015 16:03:00 Изтеглете файл
Оферта автомобили - Приложение № 5 19-06-2015 16:01:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 6 19-06-2015 14:30:00 Изтеглете файл