ПП28-2015 Поддръжка на функциониращите вътрешни пожарни кранове - ТД Плевен

Документация за участие

Документи
Проект на договор 18-06-2015 15:27:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 18-06-2015 15:27:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 1 18-06-2015 15:26:00 Изтеглете файл
Декларация 47, ал. 5 - Приложение № 3 18-06-2015 15:25:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 2 18-06-2015 15:25:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 18-06-2015 15:24:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора - Приложение № 5 18-06-2015 15:23:00 Изтеглете файл