ПП27-2015 Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и оборудване - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Съдържание 16-06-2015 14:58:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 16-06-2015 14:58:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №2 16-06-2015 14:57:00 Изтеглете файл
Методика - Приложение № 3 16-06-2015 14:56:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 16-06-2015 14:56:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 16-06-2015 14:55:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 16-06-2015 14:54:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 16-06-2015 14:54:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8 16-06-2015 14:53:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9 16-06-2015 14:52:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 10 16-06-2015 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 11 16-06-2015 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 12 16-06-2015 14:22:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 13 16-06-2015 14:21:00 Изтеглете файл