ПП26-2015 Доставка на канцеларски материали - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Декларация конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 13 11-06-2015 14:36:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 12 11-06-2015 14:36:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 11 11-06-2015 14:35:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие за подизпълнител Приложение № 10 11-06-2015 14:34:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9 11-06-2015 14:33:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8 11-06-2015 14:33:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 11-06-2015 14:31:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение №6 11-06-2015 14:30:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 11-06-2015 14:29:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 11-06-2015 14:28:00 Изтеглете файл
Методика - Приложение №3 11-06-2015 14:27:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №2 11-06-2015 14:26:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 11-06-2015 14:26:00 Изтеглете файл
Съдържание 11-06-2015 14:24:00 Изтеглете файл