ПП2-2015 Транспортна услуга по превоз на товари - ТД Враца

Документация за участие

Документи
Ценово предложение транспортни услуги ЗБ Криводол 09-02-2015 16:53:00 Изтеглете файл
Техническо предложение транспорт ЗБ Криводол 09-02-2015 16:52:00 Изтеглете файл
Споразумение чл.18 ЗЗБУТ 09-02-2015 16:51:00 Изтеглете файл
Техническа спесификация 09-02-2015 16:51:00 Изтеглете файл
Декларация чл.33, ал.4 ЗОП 09-02-2015 16:50:00 Изтеглете файл
Проектодоговор 09-02-2015 16:49:00 Изтеглете файл