ПП19-2015 Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби - СБ Българово

Документация за участие

Документи
Проект на договор 29-04-2015 10:51:00 Изтеглете файл
Споразумение 29-04-2015 10:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 29-04-2015 10:50:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност 29-04-2015 10:44:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договори и споразумения 29-04-2015 10:43:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 29-04-2015 10:43:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнители чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 29-04-2015 10:42:00 Изтеглете файл