ПП18-2015 Транспортна услуга по превоз на товари - ТД Враца

Документация за участие

Документи
Проект на договор 15-04-2015 15:32:00 Изтеглете файл
Съдържание 15-04-2015 15:31:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 15-04-2015 15:31:00 Изтеглете файл
Декларация чл.33, ал.4 ЗОП 15-04-2015 15:30:00 Изтеглете файл
Споразумение чл.18 15-04-2015 15:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 15-04-2015 15:28:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 15-04-2015 15:26:00 Изтеглете файл