ПП17-2015 Застраховка "Пожар и природни бедствия" - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Съдържание 08-04-2015 16:01:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 08-04-2015 16:00:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 08-04-2015 16:00:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 08-04-2015 15:58:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП- Приложение № 7 08-04-2015 15:58:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 9 08-04-2015 15:57:00 Изтеглете файл
Оферта -Приложение № 6 08-04-2015 15:56:00 Изтеглете файл
Условия за участие 08-04-2015 15:56:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2-1 08-04-2015 15:55:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 08-04-2015 15:54:00 Изтеглете файл
Рамков договор 08-04-2015 15:53:00 Изтеглете файл