ПП16-2015 Транспортни услуги по превоз на товари – ТД Пловдив

Документация за участие

Документи
Проект на договор 2015 02-04-2015 15:15:00 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ - 2015 02-04-2015 15:14:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 02-04-2015 15:14:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 02-04-2015 15:13:00 Изтеглете файл
Ценово предложение транспорт товари 02-04-2015 15:13:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност 02-04-2015 15:12:00 Изтеглете файл
Декларация с клаусите на дог и спораз 02-04-2015 15:12:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 02-04-2015 15:11:00 Изтеглете файл