ПП15-2015 Доизграждане на пожароизестителна с-ма - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 6 02-04-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 5 02-04-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 02-04-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 02-04-2015 15:40:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение №2 02-04-2015 15:39:00 Изтеглете файл
Съдържание 02-04-2015 15:38:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №1 02-04-2015 15:38:00 Изтеглете файл