ПП13-2015 Техническо обслужване на леки автомобили - ТД Враца

Документация за участие

Документи
Декларация чл.33, ал.4 ЗОП 24-03-2015 16:17:00 Изтеглете файл
Съдържание 24-03-2015 16:16:00 Изтеглете файл
Техническо предложение ремонт автомобили 24-03-2015 16:13:00 Изтеглете файл
Ценово предложение за ремонт на автомобили 24-03-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Проект на договор 24-03-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 24-03-2015 16:07:00 Изтеглете файл