ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП12-2015 Полагане на подова настилка от теракотни плочки - ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез Централна техническа база – с. Соколово, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Полагане на подова настилка от теракотни плочки, облицовка с теракотни плочки по первази и двукратно боядисване на стени и тавани с цветен латекс в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово