ПП37-2015 Измерване на импеданс и съпротивление на заземителна и мълниезащитна уредби - ТД София

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение 1 22-07-2015 16:20:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 2 22-07-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 1 и 5 - Приложение 3 22-07-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 4 22-07-2015 16:17:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 5 22-07-2015 16:16:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 - Приложение 6 22-07-2015 16:15:00 Изтеглете файл