ПП52-2015 Контрол на съпротивлението на защитните заземителни и мълниезащитни уредби – СБ Враца, Лом и Берковица към ТД ДР Враца

Документация за участие

Документи
Съдържание 11-09-2015 14:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 11-09-2015 14:49:00 Изтеглете файл
Ценово предложение мълниезащита - Приложение 1 11-09-2015 14:48:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП - Приложение 5 11-09-2015 14:47:00 Изтеглете файл
Техническо предложение мълниезащита - Приложение 2 11-09-2015 14:47:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 4 11-09-2015 14:46:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение 3 11-09-2015 14:45:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 7 11-09-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 6 11-09-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Проект на договор 11-09-2015 14:43:00 Изтеглете файл
Споразумение чл.18 ЗЗБУТ 11-09-2015 14:42:00 Изтеглете файл