ПП51-2015 Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази

Документация за участие

Документи
Tехническа спецификация 11-09-2015 11:27:00 Изтеглете файл
Документация - съдържание 11-09-2015 11:27:00 Изтеглете файл
1. Условия за участие - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 11-09-2015 11:26:00 Изтеглете файл
2. Ценово предложение - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 11-09-2015 11:25:00 Изтеглете файл
3. Методика-ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 11-09-2015 11:25:00 Изтеглете файл
4. Оферта-ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 11-09-2015 11:24:00 Изтеглете файл
5. Проект на договор-ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 11-09-2015 11:23:00 Изтеглете файл
6. Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 11-09-2015 11:22:00 Изтеглете файл
7. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 11-09-2015 11:21:00 Изтеглете файл
8. Техническо предложение - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 11-09-2015 11:20:00 Изтеглете файл
9. Декларация за подизпълнители - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 11-09-2015 11:19:00 Изтеглете файл