ПП40-2015 Извършване на транспортни услуги по превоз на лекарствени средства - ТД ДР Варна

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 29-07-2015 15:52:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 1 29-07-2015 15:51:00 Изтеглете файл
Представяне на участника Приложение 2 29-07-2015 15:50:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 3 29-07-2015 15:48:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор Приложение 4 29-07-2015 15:46:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП Приложение 8 29-07-2015 15:45:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 9 29-07-2015 15:44:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ Приложение 9-1 29-07-2015 15:42:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност Приложение 12 29-07-2015 15:40:00 Изтеглете файл
Заявление Приложение 13 29-07-2015 15:37:00 Изтеглете файл