ПП56-2015 Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев за нуждите на ТД „Държавен резерв” - гр. Варна

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 30-09-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 1 30-09-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Представяне на участника Приложение 2 30-09-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 3 30-09-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор Приложение 4 30-09-2015 16:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП Приложение 8 30-09-2015 16:05:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 9 30-09-2015 16:05:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност Приложение 12 30-09-2015 16:04:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ Приложение 9-1 30-09-2015 16:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 15 30-09-2015 16:03:00 Изтеглете файл
Заявление Приложение 13 30-09-2015 16:03:00 Изтеглете файл