ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП71-2015 Извършване на транспортна услуга по превоз на служители на ЦТБ с. Соколово

ДА ДРВВЗ чрез Централна техническа база с. Соколово обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на транспортна услуга по превоз на служители на Централна техническа база с. Соколово”