ПП71-2015 Извършване на транспортна услуга по превоз на служители на ЦТБ с. Соколово

Документация за участие

Документи
Проект на договор 04-11-2015 14:10:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 1 04-11-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 2 04-11-2015 14:08:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 3 04-11-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 04-11-2015 14:05:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение № 2 04-11-2015 14:04:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 04-11-2015 14:03:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 04-11-2015 14:02:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с проекта на договор - Приложение № 6 04-11-2015 14:01:00 Изтеглете файл
Декларация за участие на подизпълнители - Приложение № 7 04-11-2015 14:00:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнител - Приложение № 8 04-11-2015 13:57:00 Изтеглете файл