ПП62-2015 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили - ЦУ и ТД ДР София

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение № 1 12-10-2015 16:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 2 12-10-2015 16:04:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП - Приложение № 3 12-10-2015 16:03:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 4 12-10-2015 16:02:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 5 12-10-2015 16:01:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 6 12-10-2015 16:00:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Прибожение № 7 12-10-2015 15:58:00 Изтеглете файл