ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП68-2015 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил - ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез Централна техническа база с. Соколово обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово”