ПП68-2015 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Проект на договор 28-10-2015 15:00:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение № 2 28-10-2015 14:58:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 28-10-2015 14:57:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с проекта на договор - Приложение № 6 28-10-2015 14:56:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 28-10-2015 14:56:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 28-10-2015 14:56:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение № 7 28-10-2015 14:55:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 8 28-10-2015 14:51:00 Изтеглете файл