ПП61-2015 Извършване на строително-ремонтни дейности”, намиращи се на обект: складова база с. Антон към ТД ДР гр. София

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение 1 09-10-2015 16:39:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 2 09-10-2015 16:38:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 3 09-10-2015 16:37:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 4 09-10-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 5 09-10-2015 16:35:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 6 09-10-2015 16:34:00 Изтеглете файл
Протокол Акт за извършени СМР- Приложение 7 09-10-2015 16:33:00 Изтеглете файл