ПП46-2015 Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорци от PVC дограма - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение 1 25-08-2015 15:43:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение 2 25-08-2015 15:42:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение 3 25-08-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 4 25-08-2015 15:40:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 5 25-08-2015 15:39:00 Изтеглете файл
Декларация застраховка проф. отговорност - Приложение 6 25-08-2015 15:38:00 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение 7 25-08-2015 15:37:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 8 25-08-2015 15:36:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора - Приложение 8-1 25-08-2015 15:35:00 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 - Приложение 9 25-08-2015 15:34:00 Изтеглете файл