ПП79-2015 Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации - СБ Ботевград и ТД ДР София

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение № 1 24-11-2015 10:48:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 2 24-11-2015 10:47:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 3 24-11-2015 10:46:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 - Приложение № 4 24-11-2015 10:45:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 5 24-11-2015 10:44:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 - Приложение № 6 24-11-2015 10:42:00 Изтеглете файл