ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предварителни обявления за процедурите в ДА ДРВВЗ през 2015 г.

На основание чл. 23, във връзка с чл. 45в от Закона за обществените поръчки, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” представя предварителни обявления за процедурите за възлагане на обществени поръчки, които възнамерява да открие през 2015г.

Документи
Предварително обявление за 2015 г. - Отбрана и сигурност 26-02-2015 14:47:00 Изтеглете файл
Предварително обявление за 2015 г. - Услуги 26-02-2015 14:46:00 Изтеглете файл
Предварително обявление за 2015 г. - Доставки 26-02-2015 14:45:00 Изтеглете файл