ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Ремонт и почистване на улуци и водосточни тръби на склад №2 в СБ Лом при ТД ДР - гр. Враца, със срок на изпълнение 31.10.2014г

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Враца, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Ремонт и почистване на улуци и водосточни тръби на  склад №2 в СБ Лом при ТД ДР - гр. Враца, със срок на изпълнение 31.10.2014г.”