ПП5-2014 Изготвяне на проект на вътрешен противопожарен водопровод - ТД ДР Бургас

Документация за участие

Документи
Проект на договор 05-11-2014 15:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-11-2014 15:50:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал. 1 от ЗОП 05-11-2014 15:49:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47 ал. 5 от ЗОП 05-11-2014 15:47:00 Изтеглете файл
Декларация за приемане условията на договора 05-11-2014 15:44:00 Изтеглете файл